Specjalistyczny detoks alkoholowy

Detoks alkoholowy

Specjalistyczny detoks alkoholowy
Osoby zmagające się z uzależnieniem od alkoholu często nie są krytyczne wobec zależności. Skłonność do uzależnienia od alkoholu dziedziczymy, odkryto co najmniej 11 genów kodujących alkoholizm. Przewlekłe picie alkoholu, upijanie się, bardzo szybko pogłębia uzależnienie i powoduje występowanie powikłań alkoholizmu. Im dłużej i więcej pijemy, tym trudniej będzie nam odstąpić od nałogu. Zazwyczaj o naszej chorobie dowiadujemy się od kogoś innego. W wielu przypadkach stwierdzamy, że mamy nad wszystkim kontrolę i śmieszy nas lub oburza to, iż ktoś nazywa nas alkoholikami.


Bez wątpienia dopiero nacisk ze strony rodziny i przyjaciół lub jakieś traumatyczne wydarzenie może nam uświadomić, iż nasza choroba nie jest wymysłem innych osób, lecz faktem. W tym momencie pozostaje nam leczenie. Do wyboru mamy kilka opcji: indywidualna próba zaprzestania picia, skorzystanie z form samopomocy innych alkoholików, ruchu anonimowych alkoholików lub zalecaną pomoc profesjonalną. W fazie przewlekłego picia, korzystając z pomocy lekarskiej ustalamy wskazania do detoksykacji. Detoks alkoholowy w Warszawie to przykład prywatnego oddziału detoksykacyjnego, placówka referencyjna, jeden z pierwszych prywatnych oddziałów zapewniający kompleksową pomoc w odstawieniu alkoholu, przerwaniu ciągu, leczeniu objawów AZA czyli alkoholowego zespołu abstynencyjnego. Oferta ta skierowana jest do osób, które nie moga samodzielnie odstawić alkoholu. opieką obejmuje również osoby ze schorzeniami somatycznymi, układu krążenia, cukrzyca, marskością wątroby, alkoholowym zapaleniem trzustki, padaczką lub majaczeniem drżennym w wywiadzie. Typowe odtruwanie alkoholowe powinno być przeprowadzane przez odpowiednio do tego przeszkolone i przystosowane jednostki. Jest to niezbędne, gdyż odtruwanie niesie ze sobą spore ryzyko. Nagłe odstąpienie od picia wywołuje negatywne i bardzo niebezpieczne skutki dla organizmu. Zaczynamy odczuwać ból fizyczny poprzez dreszcze, drżenia, bóle brzucha, nadmierne pocenie się, wysokie ciśnienie oraz szybką akcję serca – tachykardię. Również niebezpieczne lub przykre dla pacjenta są skutki psychiczne: zobojętnienie, napady agresji, nerwowość, niepokój, lęk, zaburzenia snu. W skrajnych przypadkach AZA jest powikłany padaczką alkoholową i/lub majaczeniem czyi delirium tremens. Domowe odtruwanie dla wielu osób skończyło się nawet śmiercią. Nigdy nie powinniśmy tego robić samemu, a także z pomocą osób, które się na tym w ogóle nie znają. Dlatego detoks alkoholowy powinien być przeprowadzany w odpowiednich ośrodkach lub klinikach. Zapewniają one uzależnionym opiekę przez cała dobę. Kładą nacisk na bezpieczeństwo pacjenta. Oprócz tego po samym odtruwaniu pacjent skierowany jest na terapię, która pomaga w dalszym leczeniu. Wsparcie psychospołeczne, motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego to obok leczenia AZA ważna cześć detoksykacji.

Nie ryzykujmy, omijajmy oferty ratowników, pielęgniarek, tanio nie znaczy dobrze czy bezpiecznie. Osoby te nie mają kompetencji do diagnozowania pacjentów a tym bardziej do leczenia. oferowane przez nich leki pochodzą z nielegalnych źródeł. Nie potrafią one zapobiec powikłaniom czy też ich rozpoznać.

Tylko lekarz ma prawo do diagnozowania pacjentów i ich leczenia.

Author: admin

1 thought on “Specjalistyczny detoks alkoholowy

  1. Do pewnego czasu mogłem spokojnie sam odstawić alkohol. Gdy skończyłem 50 lat, niestety ciągi były dłuższe, nie mogłem ich przerwać sam. Zgłaszałem się do PZP, Poradni Odwykowej, kazali mi nie pić i przyjść na terapię. W ciągu pojechałem do Drewnicy do Ząbek, nie przyjęli mnie bo miałem 1,7 alkoholu w wydychanym powietrzu. Skorzystałem z oferty detoksu prywatnego. Porozmawiałem z terapeutą. Poszedłem na odwyk do Otwocka bo nie było mnie stać na prywatny. Jestem trzeci rok trzeżwy. Dziękuję NZOZ Medox, ze mnie przyjął odtruł i pomógł załatwić kolejny rok pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.