chory.com.pl

Artykuły z dziedziny medycyny w różnych kategoriach Więcej »

Oparzenia

Według większości statystyk, różnego typu oparzeniom ulega ok. 1% każdej populacji w ciągu roku Więcej »

Narzędzia chirurgiczne

Klasyczne narzędzia chirurgiczne, w zależności od zastosowania, dzielimy się na 5 grup: narzędzia tnące, chwytające, przemieszczające, szyjące i iniekcyjne Więcej »

Przeszczepy skóry

Celem zabiegu jest pokrycie obszaru pozbawionego z konkretnych powodów zdrowej skóry, skórą pobraną od dawcy Więcej »

 

„Babcia” uzależniona od opiatów

Narkomania wśród osób w wieku podeszłym to wcale nie rzadki problem. Pamiętajmy, ze długość życia stale się wydłuża i już dziś średnio przekracza osiemdziesiąt lat. Osoby starsze często chorują na chroniczne schorzenia, którym towarzysza dolegliwości bólowe. Z ich powodu muszą nierzadko stale przyjmować leki przeciwbólowe. Oczywiście lekami z wyboru są NLP czyli niesterydowe leki uzależnienie od tramadoluprzeciwzapalne. Jednak ich stosowanie ma swoje ograniczenia, w tym szkodliwy wpływ na układ pokarmowy, krwiotwórczy i inne, co w podeszłym wieku ma olbrzymie znaczenie. Zmusza to lekarzy do stosowania alternatywnych metod farmakologicznego leczenia bólu, czyli stosowania opioidów.

Klasyfikacja zaburzeń osobowości

Klasyfikacja zaburzeń osobowości

zaburzeniaosobowosciDo najbardziej popularnych klasyfikacji zaburzeń osobowości, należą te, które przedstawiane są w obowiązujących podręcznikach diagnostycznych tj. ICD-10 i DSM-IV. 
Według klasyfikacji ICD-10 specyficzne zaburzenia osobowości są ciężkimi zaburzeniami struktury charakteru i sposobu zachowania się osoby. Obejmują zazwyczaj kilka wymiarów osobowości i związane są z dostrzegalnymi zaburzeniami funkcjonowania psychospołecznego. Mają one początek w okresie późnego dzieciństwa lub w wieku młodzieńczym i trwają nadal w wieku dojrzałym. Zostały podzielone według zbiorów cech, odpowiadających najbardziej wyrazistym wzorcom zachowań (Jakubik, 1998).
Do kategorii swoistych zaburzeń osobowości w ICD-10 zalicza się te zespoły kliniczne, które spełniają poniższe kryteria:
wyraźnie zaburzone postawy i zachowania, mające wyraz w wielu sferach psychicznych i interakcjach z innymi ludźmi;
długi czas trwania nieprawidłowych zachowań;
wzorzec zaburzonego zachowania jest całościowy i niedostosowany do sytuacji indywidualnych jak i społecznych;
trudności te mają początek w okresie dzieciństwa lub młodzieńczym i trwają nadal w wieku dojrzałym;
zaburzenia prowadzą do poczucia dyskomfortu i cierpienia;
zaburzenia mogą współwystępować z wyraźnymi trudnościami w sferze zawodowej i społecznej.
Analizując obraz kliniczny, swoiste zaburzenia osobowości można podzielić na następujące postaci:

 • osobowość paranoiczna,
 • osobowość schizoidalna,
 • osobowość dyssocjalna,
 • osobowość chwiejna emocjonalnie z podziałem na typ: – impulsywny,
 • borderline (z pogranicza),
 • osobowość histrioniczna,
 • osobowość anankastyczna,
 • osobowość lękliwa (unikająca)
 • osobowość zależna.

Pojęcie osobowości nieprawidłowej

Pojęcie osobowości nieprawidłowej
Osobowość, jako centralny system regulacji i integracji spełnia swoje funkcje z różnym stopniem efektywności, w czym znaczny udział ma wpływ rozmaitych czynników zewnętrznych, bądź też nieprawidłowości rozwojowych (Reykowski, 1976). Wpływ tego rodzaju bodźców na kształtujący się system, może doprowadzić do utraty, lub zmniejszenia zdolności samoregulacyjnych i integracyjnych, co w rezultacie zatrzyma jego rozwój. Taki stan, będący względnie trwałym zahamowaniem rozwoju osobowości jako systemu określa się mianem zaburzenia osobowości (Jakubik, 1999). zaburzeniaosobowosciCharakteryzuje go przeważnie niski stopień dojrzałości struktur poznawczych, czego efektem są różnego rodzaju nieprawidłowości funkcjonowania. Ponieważ zarówno struktura jak funkcje systemu ściśle się ze sobą łączą, dlatego też zaburzenia osobowości dotyczą obu tych elementów (Jakubik, 1999). 
 Złożona natura tego zjawiska prowadzi do różnic w sposobach jego ujmowania, które występują wśród badaczy i autorów publikacji na ten temat. Do najbardziej rozpowszechnionych określeń należą:

 1. zaburzenia zachowania (Sulestrowska, 2000; Urban, 2000), odnoszące się do takich zespołów zachowań, które, nie mając podłoża psychotycznego, odbiegają od oczekiwanych i zgodnych z ogólnie obowiązującymi normami zachowań społecznych;
 2. niedostosowanie społeczne (Pospiszyl, Żabczyńska, 1978), odnoszące się do wszelkich form wadliwego stosunku do innych ludzi, który jest rezultatem różnego rodzaju zaburzeń emocjonalnych oraz defektów w tym zakresie;
 3. psychopatia (Kępiński, 1977; Pospiszyl, 1992), odnosząca się do osobowości charakteryzującej się niezmiennością, deficytem lęku i brakiem umiejętności nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi na podstawie głębszych związków emocjonalnych.

W marcu odbył się egzamin specjalizacyjny PARP-y

certyfikat specjalisty terapii uzależnień

W dniach 14-16 marca 2016 roku odbył się kolejny egzamin organizowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Miał on za cel sprawdzenie umiejętności osób realizujących program szkolenia akceptowany przez Ministerstwo Zdrowia. Osoby, które pozytywnie zaliczyły egzamin otrzymały tytuł specjalisty terapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień. Specja Czytaj dalej

Depresja i choroby przewlekłe

Przewlekłe choroby towarzyszyć od urodzenia lub pojawić się dopiero na którymś etapie życie. Bywają bardzo uciążliwe, czasem uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. Ich objawy mogą pojawiać się stopniowo bądź uderzyć nagle najsilniej, jak tylko potrafią. Oprócz tego, że same w sobie są męczące, to mogą wpływać również na nastrój i nastawienie do świata chorego.

< Czytaj dalej

Despite the fact that this is a amazing concept that splendor exists

Attractiveness is not the most basic point to deal with, although it is usually absolutely essential in today’s entire world. This information is filled with reliable suggest that will put you about the show train to beautyville.

Brighten your eyes using this type of all-natural look: use a lighting, fairly neutral-tinted vision shadow to your complete higher eyelid. Look for sand, kh Czytaj dalej

Jak wybrać skuteczny ośrodek leczenia uzależnień

Może się uda, a może nie. Jeśli poważnie myślimy o wyjściu z jakiegoś nałogu, odpowiedniego dla nas ośrodka nie możemy szukać na oślep. W ten sposób właśnie nasze szanse są połowiczne. Być może znajdziemy odpowiedni ośrodek, a być może spalimy się w kontakcie z takim ośrodkiem i takimi terapeutami, którzy okażą się niewłaściwi i nieskutec Czytaj dalej

Psycholog pilnie potrzebny

1254880_shiny_brain_Zapoznaj się z obszernym artykułem na temat psychiki ludzkiej. Człowiek jako stworzenie myślące, dążące Czytaj dalej

Definicja kardiologii

Kardiologia jest nauką zajmującą się schorzeniami oraz wadami związanymi z układem sercowo – naczyniowym. Jedną z najmniej spodziewanych i zaskakujących chorób serca jest zawał. Zazwyczaj nikt nie dopuszcza do siebie myśli, że może go spotkać zawał a kiedy już nastąpi zazwyczaj jego następstwem jest załamanie nerwowe czy depresja. Wszystko z powodu braku informacj Czytaj dalej

Ginekologia XXI wieku

Żyjemy w XXI wieku a pomimo to temat seksu nadal w wielu kręgach pozostaje tematem tabu. Natomiast młode dziewczyny często unikają wizyty u ginekologa tłumacząc się wstydem. Jak się okazuje powodów, dla których młode dziewczyny odkładają wizytę u ginekologa na później jest o wiele więcej niż mogłoby się wydawać. Wizyta u ginekologa stanowi wśród nastoletnich dz Czytaj dalej