Tag Archives: osobowość nieprawidlowa

Klasyfikacja zaburzeń osobowości

Klasyfikacja zaburzeń osobowości

zaburzeniaosobowosciDo najbardziej popularnych klasyfikacji zaburzeń osobowości, należą te, które przedstawiane są w obowiązujących podręcznikach diagnostycznych tj. ICD-10 i DSM-IV. Według klasyfikacji ICD-10 specyficzne zaburzenia osobowości są ciężkimi zaburzeniami struktury charakteru i sposobu zachowania się osoby. Obejmują zazwyczaj kilka wymiarów osobowości i związane są z dostrzegalnymi zaburzeniami funkcjonowania psychospołecznego. Mają one początek w okresie późnego dzieciństwa lub w wieku młodzieńczym i trwają nadal w wieku dojrzałym. Zostały podzielone według zbiorów cech, odpowiadających najbardziej wyrazistym wzorcom zachowań (Jakubik, 1998).