Category Archives: Psychologia

Klasyfikacja zaburzeń osobowości

Klasyfikacja zaburzeń osobowości

zaburzeniaosobowosciDo najbardziej popularnych klasyfikacji zaburzeń osobowości, należą te, które przedstawiane są w obowiązujących podręcznikach diagnostycznych tj. ICD-10 i DSM-IV. Według klasyfikacji ICD-10 specyficzne zaburzenia osobowości są ciężkimi zaburzeniami struktury charakteru i sposobu zachowania się osoby. Obejmują zazwyczaj kilka wymiarów osobowości i związane są z dostrzegalnymi zaburzeniami funkcjonowania psychospołecznego. Mają one początek w okresie późnego dzieciństwa lub w wieku młodzieńczym i trwają nadal w wieku dojrzałym. Zostały podzielone według zbiorów cech, odpowiadających najbardziej wyrazistym wzorcom zachowań (Jakubik, 1998).

Pojęcie osobowości nieprawidłowej

Pojęcie osobowości nieprawidłowej
Osobowość, jako centralny system regulacji i integracji spełnia swoje funkcje z różnym stopniem efektywności, w czym znaczny udział ma wpływ rozmaitych czynników zewnętrznych, bądź też nieprawidłowości rozwojowych (Reykowski, 1976). Wpływ tego rodzaju bodźców na kształtujący się system, może doprowadzić do utraty, lub zmniejszenia zdolności samoregulacyjnych i integracyjnych, co w rezultacie zatrzyma jego rozwój. Taki stan, będący względnie trwałym zahamowaniem rozwoju osobowości jako systemu określa się mianem zaburzenia osobowości (Jakubik, 1999). zaburzeniaosobowosci

W marcu odbył się egzamin specjalizacyjny PARP-y

certyfikat specjalisty terapii uzależnień

W dniach 14-16 marca 2016 roku odbył się kolejny egzamin organizowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Miał on za cel sprawdzenie umiejętności osób realizujących program szkolenia akceptowany przez Ministerstwo Zdrowia. Osoby, które pozytywnie zaliczyły egzamin otrzymały tytuł specjalisty terapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień. Specjalista musi posiadać wyższe wykształcenie kierunkowe, natomiast do uzyskania tytułu instruktora wystarczy średnie wykształcenie.  Specjalista może pracować samodzielnie, natomiast instruktor może realizować program leczenia odwykowego pod opieka specjalisty.

Aby podejść do egzaminu należało ukończyć i pozytywnie zaliczyć kilka etapów, w tym programy szkolenia realizowane przez ośrodki akredytowane przez PARP-ę. Indywidualnie prowadzić pacjenta w ramach Poradni leczenia Uzależnień, napisać pracę opisującą ten proces i praca ta musiała uzyskać pozytywną ocenę.

Nie wszyscy dopuszczeni kandydaci pozytywnie zaliczyli egzamin, który składał się z części pisemnej, testu wiedzy i części zaliczenia ustnego.

My osobiście przedstawiamy Państwu sylwetkę osoby, która zaliczyła egzamin w stopniu celującym. Zrealizowała cały program edukacyjny i stażowy w ciągu dwóch lat, w trakcie egzaminu pisemnego uzyskała 95% pozytywnych odpowiedzi. Na co dzień pracuje w wiodącej polskiej placówce odwykowej NZOZ Medox, gdzie od początku kariery zdobywała umiejętności merytoryczne i doświadczenie kliniczne. osoby zainteresowane bliższym poznaniem profilu nowego specjalisty terapii uzależnień zapraszamy do źródłowa: http://medox.org.pl/aktualnosci/162-justyna-kotowska-specjalista-terapii-uzaleznien.html

Depresja i choroby przewlekłe

Przewlekłe choroby towarzyszyć od urodzenia lub pojawić się dopiero na którymś etapie życie. Bywają bardzo uciążliwe, czasem uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. Ich objawy mogą pojawiać się stopniowo bądź uderzyć nagle najsilniej, jak tylko potrafią. Oprócz tego, że same w sobie są męczące, to mogą wpływać również na nastrój i nastawienie do świata chorego.

Typowymi chorobami przewlekłymi są: wszelkie choroby serca, cukrzyca, zaburzenia tarczycy, choroby nowotworowe, astma, alergia, epilepsja, choroby wątroby i nerek, różnego rodzaju zaburzenia hormonalne oraz różnego rodzaju choroby układu nerwowego (m.in. stwardnienie rozsiane, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona).

Depresja również jest chorobą przewlekłą, ale uleczalną, choć czasami nawracającą. Może ona się pojawić właśnie na skutek występowania innej choroby przewlekłej. Ponieważ w swojej naturze są one zazwyczaj uciążliwe, często bardzo niebezpieczne, utrudniające normalne funkcjonowanie, to zetknięcie się z taką chorobą powoduje ogromny psychiczny wstrząs. Codzienne zmagania z nią mogą wpłynąć na coraz bardziej pomniejszającą się radość z życia. Jednak samo występowanie choroby nie musi oznaczać konieczności zachorowania na depresję.

Na rozwój stanów depresyjnych podczas zmagań z chorobą przewlekłą ma wpływ:

– przebieg samej choroby, jej intensywność, zaawansowanie,
– brak wsparcia ze strony bliskich,
– sposób leczenia (przyjmowane leki, warunki hospitalizacji),
– otoczenie (zarówno osób, które towarzyszą choremu na co dzień, jak i warunki socjalne, w jakich przebywa),
– utrata niezależności, wymaganie pomocy przy codziennych czynnościach,
– cierpienie fizyczne (chroniczne bóle, deformacje itp.),
– przymus podejmowania ważnych życiowych decyzji w bardzo krótkim czasie,
– rodzaj opieki oferowanej przez lekarzy, pielęgniarek, sposób traktowania przez nich,
– nieprzyjemne skutki uboczne leczenia,
– strach przed cierpieniem, śmiercią, niepewność co do efektów leczenia,
– osamotnienie,
– zmiany w wyglądzie,
– rezygnacja z dotychczasowego życia w jego postaci przed chorobą.

Oprócz leczenia choroby przewlekłej należy rozpocząć również leczenie depresji. Stan psychiczny chorego ma bowiem ogromne znaczenie w jego zdrowieniu.

W internecie można znaleźć źródła z profesjonalnymi poradami na temat depresji np. http://medox.org.pl/depresja/leczenie.html

 

Psycholog pilnie potrzebny

1254880_shiny_brain_Zapoznaj się z obszernym artykułem na temat psychiki ludzkiej. Człowiek jako stworzenie myślące, dążące do zaspokojenia własnych potrzeb, od samego początku dąży do szczęśliwości. Wszystko co robi jest drogą do zadowolenia z życia. Problem jednak pojawia się w momencie, kiedy istota ludzka, myśli iż dąży do szczęścia a tak naprawdę jest na drodze do samozniszczenia. Działania które wykonuje, są w jego mniemaniu, jak najbardziej właściwe. W rzeczywistości jednak, wszystko co robi od zakładanego szczęścia oddala go, coraz dalej i dalej. W jaki sposób rozwiązać istniejący problem? jak temu zaradzić? jak się przeprogramować ?

To imponujące pokazanie, jak dużo jesteśmy w stanie zaprzepaścić bądź też zyskać. Wystarczy podjąć dobre działania. W owym czasie na pewno życie stanie się poprawniejsze. Często okazuje się, że psycholog Poznań zdaje sobie sprawę z tego, jak zmotywować do działania lub jak odmienić tok myślenia osoby, która już dawno zapomniała, czym jest szczęście. Do psychologa chodzą nie tylko gwiazdy bądź też medialne osoby. Tam mogą pojawić się także stereotypowi ludzie ze zwykłymi kłopotami, które potrzebują interwencji specjalisty. Nic w następstwie tego podejrzanego, że psychoterapia Poznań osiąga miano bardzo korzystnej i niekiedy zbawiennej. To zależy również od samego profesjonalisty, który prowadzi terapię. Nie każda sesja ma prawo być udana lub nie każdy profesjonalista faktycznie jest profesjonalistą. Nic wobec tego zadziwiającego, że przed udaniem się do psychologa należałoby sprawdzić jego referencje, opinie oraz to, co o nim sadzą ludzie, którzy faktycznie mieli z nim styk. Jedynie po takiej weryfikacji mamy prawo oddać się w ręce specjalisty, który będzie wiedział, co zrobić, aby komplikacje, które chwilowo wydają się nam nie do pokonania błyskawicznie straciły blask i zniknęły w natłoku szczęścia. Bez odpowiedniego przeszkolenia, mądrości, doświadczenia i solidnego podejścia nie ma mowy, by pomóc osobie, która nie czuje się silna. Wskutek tego psycholog Poznań uznawany jest za doświadczoną oraz obytą figurę, która zna się na rzeczy i znakomicie zdaje sobie sprawę z tego, jaka terapia pomoże w wskazanych sytuacjach.