W marcu odbył się egzamin specjalizacyjny Parp-y

PARPA

W dniach 14-16 marca 2016 roku odbył się kolejny egzamin organizowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Miał on za cel sprawdzenie umiejętności osób realizujących program szkolenia akceptowany przez Ministerstwo Zdrowia. Osoby, które pozytywnie zaliczyły egzamin otrzymały tytuł specjalisty terapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień. Specjalista musi posiadać wyższe wykształcenie kierunkowe, natomiast do uzyskania tytułu instruktora wystarczy średnie wykształcenie.  Specjalista może pracować samodzielnie, natomiast instruktor może realizować program leczenia odwykowego pod opieka specjalisty.

Aby podejść do egzaminu należało ukończyć i pozytywnie zaliczyć kilka etapów, w tym programy szkolenia realizowane przez ośrodki akredytowane przez PARP-ę. Indywidualnie prowadzić pacjenta w ramach Poradni leczenia Uzależnień, napisać pracę opisującą ten proces i praca ta musiała uzyskać pozytywną ocenę.

Nie wszyscy dopuszczeni kandydaci pozytywnie zaliczyli egzamin, który składał się z części pisemnej, testu wiedzy i części zaliczenia ustnego.

My osobiście przedstawiamy Państwu sylwetkę osoby, która zaliczyła egzamin w stopniu celującym. Zrealizowała cały program edukacyjny i stażowy w ciągu dwóch lat, w trakcie egzaminu pisemnego uzyskała 95% pozytywnych odpowiedzi. Na co dzień pracuje w wiodącej polskiej placówce odwykowej NZOZ Medox, gdzie od początku kariery zdobywała umiejętności merytoryczne i doświadczenie kliniczne. osoby zainteresowane bliższym poznaniem profilu nowego specjalisty terapii uzależnień zapraszamy do źródłowa: https://medox.org.pl/pani-mgr-justyna-kotowska-specjalista-terapii-uzaleznien/

Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.