Narkomania

Mak i opiaty

Mianem narkomanii określa się zjawisko przyjmowania środków uzależniających a także tendencją do regularnego zwiększania przyjmowanych dawek co w rezultacie prowadzi do silnego uzależnienia organizmu od przyjmowanej substancji zarówno fizycznego jak i psychicznego. Zdecydowanie najwięcej uzależnień od środków odurzających miało miejsce w latach osiemdziesiątych. W tym czasie znacznie zwiększył się asortyment narkotyków na rynku co doprowadziło również do zwiększonej popularności. Aktualnie najczęściej stosowanym i najbardziej niebezpiecznym narkotykiem jest kompot czyli polska heroina, która może być produkowana w domowych warunkach. Z wyglądu przypomina mocną herbatę. Niestety łagodny wygląd tego narkotyku nie ma nic wspólnego z jego działaniem. Polska heroina przyczyniła się do śmierci wielu młodych ludzi. Co więcej, sposób jej podawania – dożylny, często powoduje wirusa HIV oraz żółtaczkę. Inne nie mniej groźne objawy spożywania tego rodzaju środków odurzających to: niewydolność serca, uszkodzenie nerek i wątroby, stan zapalny żył, obrzęk płuc, osłabienie centralnego układu nerwowego, zmiany osobowości a nawet śmierć. W ostatnim czasie coraz częściej spotykane jest uzależnienie od amfetaminy. To substancja o silnym działaniu pobudzającym, zwiększającym ciśnienie krwi oraz przyspieszającym akcję serca. Niestety po kilkugodzinnym pobudzeniu następuje kompletne wyczerpanie zarówno psychiczne jak i fizyczne organizmu. Bardzo często pojawiają się silne bóle głowy, niepokój a nawet halucynacje, które mogą trwać nawet przez klika dni. Amfetamina jako środek niezwykle silnie działający na ludzka psychikę, może w dużym stopniu przyczynić się do pojawienia chorób psychicznych, takich jak schizofrenia, depresja czy psychoza. Dość dużą popularnością cieszą się środki halucynogenne czyli LSD, które dostarczają wrażeń wzrokowych i słuchowych nie mających związku z rzeczywistością. Zażywając kwas udajemy się w podróż określaną mianem tripu. Trip może przyjąć rozmaity charakter, zarówno pozytywny jak i negatywny. Stan odurzenia kwasem trwa zwykle przez kilka godzin, nawet jeśli udamy się w negatywną dla nas podróż, nie jesteśmy w stanie tej podróży przerwać. Zdarzały się przypadki, kiedy osobom pod wpływem LSD wydawało się np. że są ptakami i wylatywali z okna z dziesiątego piętra. Bardzo poważnym objawem zażywania LSD są tzw flashbacki, czyli krótkotrwałe choroby psychiczne, których objawem są omamy wzrokowe i słuchowe wzmożone bardzo silnym lękiem.

Nie przypadkowo dodajemy obrazek maku, to z niego powstają opiaty, substancje uznane za najsilniej uzależniające i obarczone wysokim prawdopodobieństwem zgonu. Ten tekst to tylko zajawka, nie opisuje zjawiska narkomanii, nie jest jej definicją, sygnalizuje problemy o których napiszemy szczegółowo.

Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.